Захист персональних даних

Цим, надаю компанії МАКСІНС Піпл Словаччина с.р.о. (MAXIN’S People Slovakia s.r.o.) юридична адреса: вул. Байкальська 22, 821 09 м. Братислава (Bajkalská 22, 821 09 Bratislava), ідентифікаційний номер організації 50 657 160, (далі – «оператор») згоду на обробку персональних даних, зазначених у формі, в професійному резюме, особистій анкеті і особистих даних, отриманих під час особистої співбесіди, для оцінки придатності кандидата для призначення на бажану посаду. Метою обробки персональних даних оператором є надання кадрової та профорієнтаційної допомоги суб’єкту даних, зокрема з метою здійснення трудового посередництва з іншим роботодавцем (одержувачем).

Я зацікавлений у відправленні регулярних пропозицій про роботу (розсилка) на обраний мною вид роботи, за вказаною адресою електронної пошти або за допомогою SMS-повідомлень.

Умови обробки персональних даних

Правовим обмеженням для обробки персональних даних є Закон № 18/2018 Зведення законів про захист персональних даних, з поправками (далі «Закон про захист персональних даних») і постанова Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679, яка регулює, зокрема, захист прав окремих осіб від несанкціонованого втручання в їхнє особисте життя при обробці їхніх персональних даних, права, обов’язки і відповідальність при обробці персональних даних фізичних осіб.

Метою обробки персональних даних оператором є надання персональних і кар’єрних консультацій для зацікавленої особи, зокрема, посередництво під час прийняття на роботу іншим працедавцем (одержувачем) або тимчасове призначення працедавцю, який пропонує вакансії для співробітників агентства. Для цього зацікавлена особа повинна повідомити оператора про будь-які зміни в персональних даних, надавши їх протягом 14 днів після внесення змін.

Оператором будуть, у межах установленої мети, оброблятися особові дані зацікавленої особи (посада, ім’я, прізвище), дані про постійне і тимчасове проживання зацікавленої особи (адреса, номер будинку, муніципалітет, поштовий індекс і штат), дані про громадянство, фото, контактна інформація (телефон, e-mail), інформація про здобуту освіту (рівень освіти, освітня установа, період навчання, рік закінчення, науковий ступінь), інформація про попередні роботи (тип роботи, працедавці), інформація про кваліфікацію та навички (технічні тести, сертифікати, водійські права), очікування кандидата стосовно  посади або виконуваної роботи, дата початку роботи і очікувані умови оплати.

Правовою основою для обробки персональних даних, є згода зацікавленої особи, надана за допомогою реєстрації на веб-сайті оператора, записана за допомогою електронних засобів, або письмова згода на надання і розкриття персональних даних із інформаційної системи компаніям групи Максінс (Maxins) та іншим організаціям (одержувачам ), зокрема потенційним працедавцям, включаючи організації в державах-членах Європейського Союзу, виключно у зв’язку з певною метою опрацювання даних. Відповідна особа погоджується на транскордонне пересилання персональних даних і, таким чином, на надання і розкриття таких персональних даних державам-членам Європейського Союзу.

 Зацікавлена особа бере до уваги, що в разі успішного посередництва при найманні на роботу, її особисті дані будуть також надані оператором Центральному управлінню праці, соціальних справ та сім’ї Словацької Республіки, відповідно до положень § 31 абз. 1 пункт е) Закону № 5/2004 Зведення законів  про послуги з працевлаштування з поправками.

Зацікавлена особа, має відповідно до положень про захист персональних даних:

  • право на надання інформації про тип, структуру та порядок опрацювання персональних даних
  • право вимагати від оператора доступу до персональних даних
  • право на виправлення особистих даних
  • право відкликати згоду на опрацювання персональних даних, раніше надану зацікавленою особою оператору,
  • подати заяву для порушення справи відповідно до §100 Закону про захист персональних даних,
  • право видаляти або обмежувати обробку персональних даних,
  • право заперечувати проти обробки персональних даних, а також право на перенесення персональних даних.

Обробка спеціальних категорій персональних даних заборонена. Конкретні категорії персональних даних – це дані, що розкривають расове або етнічне походження, політичні погляди, релігійні переконання, філософські переконання, членство в профспілці, генетичні дані, біометричні дані, інформація про здоров’я або дані про сексуальне життя або сексуальну орієнтацію фізичної особи.

При опрацюванні персональних даних, загальноприйнятий ідентифікатор може використовуватися лише з метою ідентифікації фізичної особи, тільки якщо його використання необхідне для досягнення поставленої мети обробки. Згода на обробку загальноприйнятим ідентифікатором повинна бути явною і не може бути виділена спеціальним правилом, якщо  йдеться про обробку правової підстави згоди зацікавленої особи. Публікація загальноприйнятого ідентифікатора заборонена; це правило не застосовується, якщо зацікавлена особа сама публікує загальноприйнятий ідентифікатор.

Оператор зобов’язаний зберігати конфіденційність щодо оброблюваних ним персональних даних. Зобов’язання конфіденційності зберігається навіть після закінчення обробки персональних даних. Оператор зобов’язується захищати персональні дані працівника, запобігати несанкціонованому доступу до них, а після закінчення терміну зберігання, встановленого законом, або припинення мети їх обробки забезпечити їх подальше видалення (ліквідацію).

Зацікавлена особа має право на те, щоб оператор виправив, без невиправданої затримки, недостовірні особисті дані стосовно неї. Щодо мети обробки персональних даних,  зацікавлена особа має право доповнювати неповні персональні дані, зацікавлена особа має право на видалення оператором, без невиправданої затримки, персональних даних, що її стосуються, а компетентний орган зобов’язаний, без невиправданої затримки, видалити персональні дані, якщо

опрацювання персональних даних суперечить принципам обробки персональних даних,

обробка персональних даних суперечить вимогам до опрацювання спеціальних категорій персональних даних

видалення персональних даних необхідне для виконання обов’язків згідно з цим Законом, спеціальним положенням або міжнародним договором, який є обов’язковим для Словацької Республіки.

Контактні дані оператора:
вул. Байкальська 22,
м. Братислава, район Ружинов,
82109
(Bajkalská 22, Bratislava- mestská časť Ružinov, 82109)

Цим повідомляємо вам, що нагляд за обробленням персональних даних у нашій компанії здійснює компанія EuroTRADING s.r.o. і, відповідно до § 44 Закону № 18/20128 Збірника законів та статті 27 РЕГЛАМЕНТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/679, ця компанія надає нам відповідальну особу, з якою ви можете зв’язатися за електронною адресою zo@eurotrading.sk.

Детальнішу інформацію можна прочитати тут: www.eurotrading.sk/zo

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com