PERSONALNI MENADŽMENT

Zahtevima klijenata odgovaramo pre svega brzo i fleksibilno. Pružamo kadrovska rešenja u oblasti privremenog raspoređivanja zaposlenika, kao i u pronalaženju stalnog kadra. Mi ćemo se pobrinuti za celokupni proces regrutovanja, čiji su rezultat kvalifikovani zaposlenici koji odgovaraju kriterijumima kompanije.

KOMPLETNE USLUGE U OBLASTI KONTROLE KVALITETA

Osnovni stup efikasnog upravljanja ljudskim resursima je pravilno razvijena i implementirana kadrovska strategija. Stvaramo dugoročne i sveobuhvatne ciljeve vezane za potrebe zaposlenih, a istovremeno nudimo načine za postizanje tih ciljeva. Na prvom mestu su zadovoljstvo klijenta i ispunjavanje njegovih zahteva i postavljenih kriterijuma

view3.png

ANALIZA

 • osnov za uspešnu saradnju je detaljna analiza trenutnog stanja i potreba klijenta
 • zajednički identifikujemo zahteve i očekivanja klijenta
 • nakon toga definišemo ciljeve i podešavamo proces regrutovanja
view3.png

LOKALNO REGRUTOVANJE

 • traženje zaposlenih u datom regionu na mestu poslovanja klijenta
 • ako je potrebno, proširivanje na celu Republiku Slovačku uz mogućnost smeštaja
 • analiza regiona i detaljno upoznavanje sa zahtevima prema kandidatu za zapošljavanje
view3.png

INTERNACIONALNO REGRUTOVANJE

 • posredovanje kandidata, koji ispunjavaju kriterijume, takođe iz drugih zemalja
 • mi ćemo se pobrinuti za sve legislativne korake i sveukupnu uslugu od smeštaja zaposlenih do tumača u proizvodnji
view3.png

BRIGA

 • kompletna briga o zaposlenim je uloga našeg koordinatora projekta
 • dostupan je za rešavanje svakodnevnih problema i pitanja zaposlenih, zadužen je za smeštaj, raspored smena, kontrolu prisustva i administraciju

Naše glavne prednosti na polju personalnog menadžmenta su:

 • Odabir kandidata iz naše interne baze podataka
 • Neposredno pokretanje oglasne kampanje
 • Odabir kandidata na osnovu zahteva klijenta
 • Brzo popunjavanje tražene pozicije sa kandidatom
 • Kompletna briga o zaposlenim (zarade, ugovori, obuke, smeštaj)
 • Osiguranje kompanije za slučaj štete prouzrokovane od strane našeg zaposlenog
 • Mogućnost prelaska zaposlenika među stalne zaposlene

Na zahteve klijenta odgovaramo fleksibilno i brzo. U mogućnosti smo da se skoro trenutno prilagodimo zahtevima tržišta rada i neočekivanim situacijama.

 • Rešićemo probleme sa preteranom fluktuacijom ili nedostatkom zaposlenih
 • Pomoći ćemo vam da se nosite sa naglim povećanjem proizvodnje i sa udarnim poslovima
 • Obezbedićemo vam odgovarajuću zamenu u slučaju kratkotrajnih prekida rada stalnih zaposlenih, kao što su bolest ili odsustvo
 • Pronaći ćemo radnika za period dugotrajne nesposobnosti za rad stalnog zaposlenog ili prilikom odlaska na porodiljsko odsustvo.
 • Spremni smo da odgovorimo na situacije udarnog ili sezonskog rada
 • U nedostatku odgovarajućih lokalnih kandidata, pristupamo rešavanju međunarodnog zapošljavanja

Mi smo idealno rešenje za kompanije koje trebaju brzo i kvalitetno popuniti privremeno upražnjeno ili novootvorena radna mesta.

Ključ uspeha je pravilna procena – da će zaposleni, kojeg vam izaberemo, biti vredan deo vaše kompanije, odnosno da će svojom kvalifikacijom i iskustvom odgovarati postavljenim zahtevima i potrebama. Zahvaljujući doslednom procesu odabira postići ćemo da kandidat kojeg posredujemo neće biti samo adekvatno rešenje za potrebe klijenta, već i zaposlenik sa potencijalom da se lično i profesionalno razvija.

 • Niži / srednji menadžment
 • Ekspert / kvalificiran

Stručnjaci za ljudske resurse u kompanijama obično nemaju dovoljno vremena za ovu dugotrajnu specijaliziranu delatnost. U ovom slučaju nastupamo upravo mi sa profesionalnim rešavanjem za postizanje maksimalnog zadovoljstva klijenta.

POBRINUĆEMO SE ZA CELI PROCES REGRUTOVANJA OD POČETKA DO KRAJA

OD POČETKA DO KRAJA​

PROCES REGRUTOVANJA

Jednim od najvažnijih zadataka smatramo stanje kada sve poslove popunjavaju kvalificirani i pouzdani zaposleni. Tome prethodi detaljna analiza tržišta na temelju koje prilagođavamo izbor metoda i načina za što efikasnije i brže postizanje postavljenih ciljeva.

Naš tim za regrutovanje će osigurati proces zapošljavanja radnika od prvog kontakta, intervjua, testiranja, sve do stvarnog raspoređivanja zaposlenika u vašoj kompaniji.

BAZA PODATAKA

1470399594_Web_Design.png

OGLASNA KAMPANJA

1470399614_Social_Media.png

RAZGOVORI

TESTIRANJE KANDIDATA

ODABIR KANDIDATA

DOGOVORITE POSLOVNI SASTANAK

NAŠI KLIJENTI

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com