MAXIN’S TAKMIČENJE! ZA 2 ULAZNICE NA NAJVEĆI TURNIR OKTAGON U SLOVAČKOJ - OKTAGON 9

MAXIN’S TAKMIČENJE!

Odlučili smo da organizujemo naše prvo takmičenje, i to za sve ljubitelje MMA i Oktagon-a! Pošto smo veliki fanovi Gabora Borarosa, odlučili smo da MAXIN’S Group ne sme propustiti najveći slovački turnir ikada, OKTAGON 9. Ne propusti ni ti mogućnost da dobiješ 2 karte i vidiš turnir zajedno sa nama!

„Što je borba teža, to je trijumf sjajniji“

Statut takmičenja

1. Organizatori takmičenja

Stav 1: Organizator takmičenja (u daljem tekstu: „Takmičenje“) je kompanija MAXIN’S GROUP, d.o.o., sa sedištem Bajkalská 22, Bratislava – mestská časť Ružinov, 82109, Republika Slovačka, ID:

2023631423, upisana u Trgovački registar Opštinskog suda Bratislava I, (u daljem tekstu: „Organizator“).

 

2. Datum i mesto takmičenja

Stav 1: Takmičenje traje od proglašavanja 5. septembra 2018. g. do 11. septembra 2018. g. do 15 časova

Stav 2: Takmičenje se odvija na društvenoj mreži Facebook:

https://www.facebook.com/maxins-sutaz-oktagon9/

 

3. Uslovi za učešće u takmičenju

Stav 1: Takmičenje je namenjeno svim korisnicima društvene mreže Facebook (u daljem tekstu: „korisnici“) sa stalnim nastanjenjem na teritoriji Republike Slovačke ili Republike Češke. Uključivanjem u takmičenje se korisnik slaže sa njegovim uslovima i odredbama ovog statuta.

Stav 2: Uslovi za učešće u takmičenju: Imati lični profil na društvenoj mreži Facebook.

Stav 3: Učestvovanjem u takmičenju, takmičar daje svoju saglasnost u skladu sa Članom 7 ods. 1,2 Zakona br. 428/2002 Zbirke o zaštiti ličnih podataka za obradu njegovih ličnih podataka u svrhu ocenjivanja takmičenja i obaveštavanja o nagradi.

Stav 4: Organizator takmičenja nije odgovoran za eventualnu tehničku grešku, oštećenje ili uništenje baze podataka o profilima takmičenja ili njihovih delova u elektronskoj registraciji za takmičenje.

Stav 5: Iz učešća u Takmičenju se isključuju zaposleni Organizatora i sa njima povezana lica. U slučaju da pobednik postane lice koje je zaposleno u gore navedenim kompanijama ili povezana osoba, nagrada neće biti predata i zadržava se u korist Organizatora. U slučaju da je takvo lice već preuzelo nagradu, dužno je vratiti nagradu Organizatoru takmičenja bez nepotrebnog odlaganja na osnovu pismenog poziva Organizatora, ili nadoknaditi Organizatoru puni iznos predmetne nagrade.

 

4. Pravila Takmičenja 

Stav 1: Zadatak takmičara je da prati Facebook stranicu MAXIN’S GROUP, d.o.o., da doda „Sviđa mi se“ za ovu stranicu, da doda „Sviđa mi se“ na post takmičenja i da odgovori u obliku komentara na pitanje zašto bi korisnik želeo da osvoji karte za navedeni ISTORIJSKI NAJVEĆI TURNIR OKTAGON U SLOVAČKOJ – OKTAGON 9.

Dobitnik se izvlači slučajno i izvlači predstavnik Organizatora takmičenja.

Stav 2: Učestvovanjem u Takmičenju takmičar potvrđuje poznavanje pravila i slaže se sa ovim pravilima takmičenja.

 

5. Nagrade

Stav 1: Nagradu za Takmičenje obezbeđuje i predaje Organizator. U okviru Takmičenja je moguće osvojiti

Karte za ISTORIJSKI NAJVEĆI TURNIR OKTAGON U SLOVAČKOJ – OKTAGON 9 u terminu 15. 9. 2018. g.

Mesto dešavanja: Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava

Nagrada uključuje:

2 karte za jednog dobitnika

Stav 2: Pobednik takmičenja će biti obavešten o pobedi pod postom takmičenja na profilu https://www.facebook.com/maxins-sutaz-oktagon9/

i to najkasnije 2 dana nakon završetka takmičenja. Dobitnik će biti pozvan za kontaktiranje putem privatne poruke.

 

6.Određivanje dobitnika

Stav 1: Pobednik takmičenja se određuje u roku od dva dana nakon završetka takmičenja.

Stav 2: Dobitniku će se, nakon slanja podataka za kontakt, proslediti nagrada kroz preporučenu poštansku pošiljku na adresu koju je dobitnik dostavio.

Stav 3: Kontakt podatke o imenu, prezimenu, e-mailu i telefonskom broju mora dobitnik dostaviti Organizatoru Takmičenja putem privatne poruke na društvenoj mreži Facebook najkasnije 1 radni dan nakon slanja informacije o dobijanju nagrade, koja će mu biti poslata putem privatne poruke na društvenoj mreži Facebook.

Ako takmičar u ovom roku ne dostavi podatke za kontakt ili isti nisu kompletni, organizovaće se ponovno izvlačenje i nagrada će biti prosleđena novom dobitniku.

Stav 4: Pravo na pobedu ne može se preneti na drugo lice.

Stav 5: Organizator zadržava pravo da nagradu navedenu u ovom Statutu zameni nagradom sličnog tipa i vrednosti u slučaju da se iz objektivnih razloga obećana nagrada ne može obezbediti bez neadekvatnog napora.

Stav 6: Nagrada se ne može pravno iznuđivati. Nagrada se ne može nadoknaditi u gotovini. Nepreuzetu nagradu zadržava Organizator.

Stav 7: Takmičari koji objavljuju vulgarni ili (po proceni Organizatora) na drugi način moralno neprimereni post za takmičenje, biće bez prethodnog obaveštenja isključeni iz Takmičenja i njihovi postovi će biti blokirani. Ista procedura će se primeniti i za takmičare koji na bilo koji način prekrše pravila ovog Takmičenja.

 

7. Završne odredbe

Stav 1: Igra nije ni na koji način upravljana ili drugačije povezana sa kompanijom Facebook. Takmičar se slaže sa statutom takmičenja i svesno daje svoje podatke Organizatoru takmičenja, a ne kompaniji Facebook. Informacije dobijene od strane takmičara će se koristiti za kontaktiranje dobitnika i marketinške svrhe. Organizator takmičenja ne plaća učesnicima nikakve troškove, kao ni bilo kakvu štetu, nastale u vezi sa njihovim učešćem u takmičenju, odnosno u vezi sa dobitkom u takmičenju.

Stav 2: Organizator zadržava pravo da isključi iz takmičenja igrače čija aktivnost ukazuje na lažno, sumnjivo ili nestandardno ponašanje.

Stav 3: Organizator zadržava pravo promene statuta takmičenja ili prekidanja takmičenja po vlastitom nahođenju.

U Bratislavi, 5. septembar 2018. g. u 13:00 h.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com