POSTARÁME SA O CELÝ NÁBOROVÝ PROCES OD A PO Z

OD A PO Z

POSKYTOVANÉ SLUŽBY MAXIN´S GROUP

RECRUITING

SLOVENSKO

EU  NON-EU KRAJINY

view3

DOČASNÉ ZAMESTNÁVANIE

LOKÁLNE

SPROSTREDKOVANÉ

view3

SORTING/KONTROLING

DISTRIBÚCIA

MONTÁŽE

view3

INÉ RIEŠENIA

AUDITY

KONZULTAČNÉ SLUŽBY

view3

OUTSOURCING

DODANIE KMEŇOVÝCH ZAMESTNANCOV, BRIGÁDNIKOV

SPROSTREDKOVANIE SLUŽIEB

PREVZATIE CELÉHO PROCESU RIADENIA SLUŽBOU

HR RIEŠENIA

SOFT SKILLS CENTRUM

HODNOTIACE CENTRUM

360 STUPŇOVÝ FEEDBACK

PRODUKČNÁ PODPORA

view3

PR RIEŠENIA

MODEROVANIE FIREMNÝCH AKCIÍ

WORKSHOPY (komunikačné zručnosti, mediálny tréning, image spoločnosti)

MGR. MARTINA MEČIAROVÁ, MBE

O MAXIN´S People Slovakia

 • Je dcérskou spoločnosťou MAXIN‘S Group, s.r.o.
 • Sme agentúrou dočasného zamestnávania
 • Dočasné umiestnenie zamestnanca na základe pracovnej zmluvy alebo formou dohody o pracovnej činnosti
 • Dokážeme flexibilne reagovať v situáciách neočakávaných výpadkov zamestnancov 
 • Postaráme sa o celý náborový proces 
 • Vypracujeme celkovú kalkuláciu 
 • Zodpovedáme za efektivitu práce a samotné výsledky 
 • Poskytujeme klientovi pravidelné reporty a návrhy na optimalizáciu procesov

VÝHODY MAXIN´S People Slovakia

Maxin´s benefits

 • Výber kandidáta z našej internej databázy
 • Okamžité spustenie reklamnej kampane
 • Výber kandidátov na základe požiadaviek klienta
 • Rýchle obsadenie požadovanej pozície kandidátom
 • Kompletná starostlivosť o zamestnancov (mzdy, zmluvy, školenia, ubytovanie)
 • Poistenie spoločnosti za škody spôsobené našim zamestnancom
 • Možnosť prechodu zamestnanca do kmeňového stavu

KOMPLETNÉ SLUŽBY V OBLASTI PERSONÁLNEHO LEASINGU

view3

ANALÝZA

 • základom úspešnej spolupráce je podrobná analýza aktuálneho stavu klienta a jeho potrieb
 • spoločne zisťujeme požiadavky a  očakávania klienta
 • následne spracovávame ciele a nastavujeme náborový proces
view3

LOKÁLNY NÁBOR

 • vyhľadávanie zamestnancov v danom regióne v mieste pôsobenia klienta
 • v prípade potreby rozšírenie na rozsah celej Slovenskej republiky  s možnosťou ubytovania
 • analýza regiónu a detailne oboznámenie sa s požiadavkami na kandidáta o zamestnanie
view3

MEDZINÁRODNÝ NÁBOR

 • sprostredkovanie  kandidátov spĺňajúcich stanovené kritéria aj z iných krajín
 • postaráme sa o všetky legislatívne náležitosti a celkový servis od ubytovania zamestnancov až po tlmočníkov vo výrobe
view3

STAROSTLIVOSŤ

 • o kompletnú starostlivosť o zamestnancov sa stará náš koordinátor projektu
 • je k dispozícii pri riešení bežných problémov a otázok zamestnancov, má na starosti ubytovanie, rozpis zmien, kontrolu dochádzky a administratívu

NÁBOROVÝ PROCES

DATABÁZA

1470399594_Web_Design.png

REKLAMNÁ KAMPAŇ

1470399614_Social_Media.png

POHOVORY

TESTOVANIE KANDIDÁTOV

SELEKCIA KANDIDÁTOV

Dohodnite si obchodné stretnutie

GARANCIA
kvality vykonaných služieb

Garancia

 • profesionálny tím odborne vyškolených pracovníkov kvality
 • databáza vhodných pracovníkov kvality spĺňajúcich kritéria klienta
 • nepretržitý servis a dohľad nad bezproblémovou realizáciou projektu
 • dostupnosť našich riešení 24 hodín / 7 kalendárnych dní
 • pružná reakčná doba na realizáciu objednávky / zákazky
 • výhodné benefity pre vašu spoločnosť, pri dlhodobej spolupráci

O MAXIN´S Quality Services

 • Je dcérskou spoločnosťou MAXIN‘S Group, s.r.o.
 • Ponúkame komplexné služby v oblasti kontroly kvality
 • Vypracujeme celkovú kalkuláciu
 • Zodpovedáme za efektivitu práce a samotné výsledky
 • Poskytujeme pravidelné reporty a návrhy na optimalizáciu procesov na základe požiadaviek klienta

ZABEZPEČENIE

Koordinátor zodpovedný za projekt

Vyškolení interní auditori kvality

Odborne zaškolení pracovníci kvality

Pracovné pomôcky

Nástroje a náradie

Meracie prístroje (posuvné meradlá, mikrometre, kalibre…)

Pracovné odevy

BOZP prostriedky

Skladové priestory

Doprava

KOMPLETNÉ SLUŽBY V OBLASTI KONTROLY KVALITY

kontrola-produktu

KONTROLA DIELOV

triedenie dielov

TRIEDENIE DIELOV

Montáž dielov

MONTÁŽ DIELOV

Kontrola finalneho produktu

KONTROLA FINÁLNEHO PRODUKTU

ochrana finalneho produktu

OCHRANA FINÁLNEHO PRODUKTU

distribucia

DISTRIBÚCIA FINÁLNEHO PRODUKTU

MAXIN´S QUALITY CENTER

PRIEMYSELNÝ PARK SUČANY, MARTIN

MAXINS-QUALITY-CENTER

 • VÝNIMOČNOSŤ: pre kontrolu vašich dielov používame vlastné  priestory a vlastné meracie prístroje - zariadenia, logistické centrum – spojené s prepravou a odvozom vašich dielov....

SLUŽBY V OBLASTI PORTFÓLIA

POSKYTNUTIE

 • priestoru pre vašu výrobu (využitie priestoru pre montáž, predmontáž, opravu dielov, kontrolu dielov)
 • kvalifikovaných zamestnancov vyškolených v oblasti kontroly kvality
 

VÝHODY

 • Prevzatie zodpovednosti za výsledky a kvalitu vykonaných prác
 • Zníženie výrobných nákladov
 • Nízke prevádzkové náklady
 • Vysoká odbornosť poskytnutých pracovníkov
 • Strategická poloha – Priemyselný park Sučany, Martin
 • Kompletné materiálne, personálne a logistické zabezpečenie

KLIENT SA MÔŽE PLNE SÚSTREDIŤ NA VÝSLEDKY PRÁCE O ZVYŠOK SA POSTARÁME MY! 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com