POSTARÁME SA O CELÝ NÁBOROVÝ PROCES OD A PO Z

OD A PO Z

O MAXIN´S People Slovakia

 • Je dcérskou spoločnosťou MAXIN‘S Group, s.r.o.
 • Sme agentúrou dočasného zamestnávania
 • Dočasné umiestnenie zamestnanca na základe pracovnej zmluvy alebo formou dohody o pracovnej činnosti
 • Dokážeme flexibilne reagovať v situáciách neočakávaných výpadkov zamestnancov 
 • Postaráme sa o celý náborový proces 
 • Vypracujeme celkovú kalkuláciu 
 • Zodpovedáme za efektivitu práce a samotné výsledky 
 • Poskytujeme klientovi pravidelné reporty a návrhy na optimalizáciu procesov

VÝHODY MAXIN´S People Slovakia

Maxin´s benefits

 • Výber kandidáta z našej internej databázy
 • Okamžité spustenie reklamnej kampane
 • Výber kandidátov na základe požiadaviek klienta
 • Rýchle obsadenie požadovanej pozície kandidátom
 • Kompletná starostlivosť o zamestnancov (mzdy, zmluvy, školenia, ubytovanie)
 • Poistenie spoločnosti za škody spôsobené našim zamestnancom
 • Možnosť prechodu zamestnanca do kmeňového stavu

KOMPLETNÉ SLUŽBY V OBLASTI PERSONÁLNEHO LEASINGU

view3

ANALÝZA

 • základom úspešnej spolupráce je podrobná analýza aktuálneho stavu klienta a jeho potrieb
 • spoločne zisťujeme požiadavky a  očakávania klienta
 • následne spracovávame ciele a nastavujeme náborový proces
view3

LOKÁLNY NÁBOR

 • vyhľadávanie zamestnancov v danom regióne v mieste pôsobenia klienta
 • v prípade potreby rozšírenie na rozsah celej Slovenskej republiky  s možnosťou ubytovania
 • analýza regiónu a detailne oboznámenie sa s požiadavkami na kandidáta o zamestnanie
view3

MEDZINÁRODNÝ NÁBOR

 • sprostredkovanie  kandidátov spĺňajúcich stanovené kritéria aj z iných krajín
 • postaráme sa o všetky legislatívne náležitosti a celkový servis od ubytovania zamestnancov až po tlmočníkov vo výrobe
view3

STAROSTLIVOSŤ

 • o kompletnú starostlivosť o zamestnancov sa stará náš koordinátor projektu
 • je k dispozícii pri riešení bežných problémov a otázok zamestnancov, má na starosti ubytovanie, rozpis zmien, kontrolu dochádzky a administratívu

NÁBOROVÝ PROCES

DATABÁZA

1470399594_Web_Design.png

REKLAMNÁ KAMPAŇ

1470399614_Social_Media.png

POHOVORY

TESTOVANIE KANDIDÁTOV

SELEKCIA KANDIDÁTOV

Dohodnite si obchodné stretnutie

GARANCIA
kvality vykonaných služieb

Garancia

 • profesionálny tím odborne vyškolených pracovníkov kvality
 • databáza vhodných pracovníkov kvality spĺňajúcich kritéria klienta
 • nepretržitý servis a dohľad nad bezproblémovou realizáciou projektu
 • dostupnosť našich riešení 24 hodín / 7 kalendárnych dní
 • pružná reakčná doba na realizáciu objednávky / zákazky
 • výhodné benefity pre vašu spoločnosť, pri dlhodobej spolupráci

O MAXIN´S Quality Services

 • Je dcérskou spoločnosťou MAXIN‘S Group, s.r.o.
 • Ponúkame komplexné služby v oblasti kontroly kvality
 • Vypracujeme celkovú kalkuláciu
 • Zodpovedáme za efektivitu práce a samotné výsledky
 • Poskytujeme pravidelné reporty a návrhy na optimalizáciu procesov na základe požiadaviek klienta

ZABEZPEČENIE

Koordinátor zodpovedný za projekt

Vyškolení interní auditori kvality

Odborne zaškolení pracovníci kvality

Pracovné pomôcky

Nástroje a náradie

Meracie prístroje (posuvné meradlá, mikrometre, kalibre…)

Pracovné odevy

BOZP prostriedky

Skladové priestory

Doprava

KOMPLETNÉ SLUŽBY V OBLASTI KONTROLY KVALITY

kontrola-produktu

KONTROLA DIELOV

triedenie dielov

TRIEDENIE DIELOV

Montáž dielov

MONTÁŽ DIELOV

Kontrola finalneho produktu

KONTROLA FINÁLNEHO PRODUKTU

ochrana finalneho produktu

OCHRANA FINÁLNEHO PRODUKTU

distribucia

DISTRIBÚCIA FINÁLNEHO PRODUKTU

MAXIN´S QUALITY CENTER

PRIEMYSELNÝ PARK SUČANY, MARTIN

MAXINS-QUALITY-CENTER

 • VÝNIMOČNOSŤ: pre kontrolu vašich dielov používame vlastné  priestory a vlastné meracie prístroje - zariadenia, logistické centrum – spojené s prepravou a odvozom vašich dielov....

SLUŽBY V OBLASTI PORTFÓLIA

POSKYTNUTIE

 • priestoru pre vašu výrobu (využitie priestoru pre montáž, predmontáž, opravu dielov, kontrolu dielov)
 • kvalifikovaných zamestnancov vyškolených v oblasti kontroly kvality
 

VÝHODY

 • Prevzatie zodpovednosti za výsledky a kvalitu vykonaných prác
 • Zníženie výrobných nákladov
 • Nízke prevádzkové náklady
 • Vysoká odbornosť poskytnutých pracovníkov
 • Strategická poloha – Priemyselný park Sučany, Martin
 • Kompletné materiálne, personálne a logistické zabezpečenie

KLIENT SA MÔŽE PLNE SÚSTREDIŤ NA VÝSLEDKY PRÁCE O ZVYŠOK SA POSTARÁME MY! 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com