Prišiel si o prácu? Čo robiť, aby si nezostal bez peňazí?

 

V dnešnej dobe prísť o zamestnanie neznamená nič neobvyklé. Náhle prepúšťanie a znižovanie stavov pracovníkov, organizačné dôvody, ukončenie pôsobenia spoločnosti, zhoršenie zdravotného stavu, nepredĺženie zmluvy… Dôvodov na prepustenie existuje mnoho a často dokážu prekvapiť nečakane.

Čo robiť v takomto prípade? Ako si zabezpečiť dočasný príjem po dobu znovu nájdenia si nového zamestnania?

Kto má nárok na podporu v nezamestnanosti?

Dôležité je splniť určité podmienky, aby vôbec vznikol nárok na podporu v nezamestnanosti.

Základom je, aby ste pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie, boli poistení v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní v posledných troch alebo štyroch rokoch (na základe toho sa odvíja dĺžka poberania dávky v nezamestnanosti, po dobu 4 mesiacov alebo 6 mesiacov). Pričom nie je nutné, aby celých 730 dní bolo odrobených len u jedného zamestnávateľa.

Nárok na podporu v nezamestnanosti má každý uchádzač, ktorý pracoval nielen na hlavný pracovný pomer, ale aj skrátený úväzok alebo dohodu o vykonaní práce, ovšem pokiaľ za neho zamestnávateľ riadne platil sociálne poistenie.

Dôvod ukončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok, výšku a dobu poberania podpory.

Ako postupovať?

  • Základom je registrácia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce podľa miesta trvalého bydliska. Potrebujete k tomu žiadosť, ktorú si môžete vypísať aj doma.
  • Ako náhle si prevezmete rozhodnutie o zaradení do evidencie uchádzačov, daný dokument predložíte na Sociálnej poisťovni (v mieste trvalého bydliska) spolu s vypísaným tlačivom, v ktorom žiadate o dávku v nezamestnanosti. V tlačive vypisujete okrem základných údajov aj doterajšie zamestnania (zamestnávateľ, pracovné zaradenie, presné odpracované obdobie), preto si nezabudnite vyhľadať všetky zmluvy a vypísať si potrebné náležitosti.
  • Na adresu trvalého bydliska obdržíte rozhodnutie o uznaní prípadne zamietnutí vašej žiadosti, najneskôr do 30 dní.

Aké sú moje povinnosti?

Poberateľ dávky v nezamestnanosti má všetky povinnosti uchádzača o zamestnanie, tj. aktívne hľadanie zamestnania a hlásenie sa na príslušnom úrade práce v stanovenom čase. Porušenie povinností vedie nielen k vyradeniu z evidencie úradu práce, ale aj k pozastaveniu poberania dávok v nezamestnanosti.

Akú výšku dávky v nezamestnanosti môžem očakávať?

Výška podpory v nezamestnanosti je vyrátaná 50 % hrubej mzdy za posledné dva roky. Maximálna výška je však 929€. Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, nie odo dňa obdržania rozhodnutia o jeho uznaní.

Kto nemá nárok na dávku v nezamestnanosti?

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká pokiaľ ste poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku.

Vedel si…?

Pokiaľ ste poberali podporu v nezamestnanosti minimálne tri mesiace, môžete žiadať o dodatočné vyplatenie polovice zvyšnej podpory. Potrebné je vypísanie žiadosti o jednorazové vyplatenie 50 % dávky za zostávajúcu časť podporného obdobia a jej predloženie na Sociálnej poisťovni. Je to možné aj v prípade, že ste sa už medzičasom zamestnali.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com