PERSONAL MANAGEMENT

Na požiadavky klienta reagujeme hlavne rýchlo a flexibilne. Poskytujeme personálne riešenia v oblasti dočasného pridelenia zamestnancov ako aj pri hľadaní stáleho personálu. Postaráme sa o celý náborový proces, výsledkom ktorého sú kvalifikovaní zamestnanci zodpovedajúci kritériám spoločnosti.

KOMPLETNÉ SLUŽBY V OBLASTI PERSONÁLNEHO MANAŽMENTU

Základným pilierom efektívneho personálneho manažmentu je správne vypracovaná a uskutočňovaná personálna stratégia. Vytvárame dlhodobé a komplexné ciele týkajúce sa potrieb zamestnancov, a zároveň ponúkame spôsoby ako tieto ciele dosiahnuť. Prvoradá je spokojnosť klienta a naplnenie jeho požiadaviek a stanovených kritérii.

view3.png

ANALÝZA

 • základom úspešnej spolupráce je podrobná analýza aktuálneho stavu klienta a jeho potrieb
 • spoločne zisťujeme požiadavky a  očakávania klienta
 • následne spracovávame ciele a nastavujeme náborový proces
view3.png

LOKÁLNY NÁBOR

 • vyhľadávanie zamestnancov v danom regióne v mieste pôsobenia klienta
 • v prípade potreby rozšírenie na rozsah celej Slovenskej republiky  s možnosťou ubytovania
 • analýza regiónu a detailne oboznámenie sa s požiadavkami na kandidáta o zamestnanie
view3.png

MEDZINÁRODNÝ NÁBOR

 • sprostredkovanie  kandidátov spĺňajúcich stanovené kritéria aj z iných krajín
 • postaráme sa o všetky legislatívne náležitosti a celkový servis od ubytovania zamestnancov až po tlmočníkov vo výrobe
view3.png

STAROSTLIVOSŤ

 • o kompletnú starostlivosť o zamestnancov sa stará náš koordinátor projektu
 • je k dispozícii pri riešení bežných problémov a otázok zamestnancov, má na starosti ubytovanie, rozpis zmien, kontrolu dochádzky a administratívu

Našimi hlavnými výhodami v oblasti Personal managementu

 • Výber kandidáta z našej internej databázy
 • Okamžité spustenie reklamnej kampane
 • Výber kandidátov na základe požiadaviek klienta
 • Rýchle obsadenie požadovanej pozície kandidátom
 • Kompletná starostlivosť o zamestnancov (mzdy, zmluvy, školenia, ubytovanie)
 • Poistenie spoločnosti za škody spôsobené našim zamestnancom
 • Možnosť prechodu zamestnanca do kmeňového stavu

Na požiadavky klienta reagujeme pružne a promptne. Sme schopní sa takmer okamžite prispôsobiť požiadavkám trhu práce a neočakávaným situáciám.

 • Vyriešime problémy s nadmernou fluktuáciou alebo nedostatkom zamestnancov
 • Pomôžeme Vám zvládnuť náhly nárast produkcie a nárazovú prácu
 • Zaobstaráme Vám adekvátnu náhradu pri krátkodobých výpadkoch stálych zamestnancov ako je choroba alebo dovolenka
 • Poskytneme pracovníka na obdobie odchodu stáleho zamestnanca na materskú dovolenku alebo pri dlhodobej prácenoschonosti stáleho zamestnanca
 • Sme pripravení reagovať na situácie návalových alebo sezónnych prác
 • Pri nedostatku vhodných lokálnych kandidátov pristupujeme k riešeniu zahájenia medzinárodného náboru

Sme ideálnym riešením pre spoločnosti, ktoré potrebujú rýchlo a kvalitne obsadiť dočasne uvoľnené alebo novo vzniknuté pracovné miesta.

Kľúčom k úspechu je správna predikcia – predpoklad, že zamestnanec, ktorého Vám vyberieme bude hodnotným článkom Vašej spoločnosti, t.j. bude svojou kvalifikáciou a skúsenosťami zodpovedať stanoveným požiadavkám a potrebám. Dôslednosťou výberových procesov docielime, že nami sprostredkovaný kandidát bude nie len adekvátnym riešením potrieb klienta, ale aj zamestnancom s potenciálom osobnostne a kariérne rásť.

 • Nižší/stredný manažment
 • Expert/kvalifikovaný

Personalisti v spoločnostiach zväčša nedisponujú dostatkom času na túto zdĺhavú špecializovanú aktivitu, v tomto prípade nastupujeme práve my s profesionálnym riešením pre naplnenie maximálnej spokojnosti klienta.

POSTARÁME SA O CELÝ NÁBOROVÝ PROCES OD A PO Z

OD A PO Z

NÁBOROVÝ PROCES

Za jednu z najdôležitejších úloh pokladáme, aby všetky pracovné miesta boli obsadené kvalifikovanými a spoľahlivými zamestnancami. Predchádza tomu podrobná analýza trhu, na základe ktorej prispôsobujeme výber metód aj spôsobov, ako čo najefektívnejšie a najrýchlejšie dosiahnuť stanovené ciele.

Proces prijatia zamestnanca od prvého kontaktu, pohovorov, testovanie až po samotné umiestnenie zamestnanca vo vašej spoločnosti zabezpečí náš náborový tím.

DATABÁZA

1470399594_Web_Design.png

REKLAMNÁ KAMPAŇ

1470399614_Social_Media.png

POHOVORY

TESTOVANIE KANDIDÁTOV

SELEKCIA KANDIDÁTOV

Dohodnite si obchodné stretnutie

NAŠI KLIENTI

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com