Ovládne dnešná generácia Z pracovný trh?

Žijeme v dobe, kedy už včera bolo neskoro a čo je dnes novinkou zajtra je už zapadnuté prachom. Časy minulé dávno pominuli, a tak je to aj s dnešnou generáciou mladých ľudí. Nie je tajomstvom, že postoj dnešnej generácie k hľadaniu zamestnania v porovnaní s ich rodičmi sa diametrálne líši. Sú vzdelaní, titulovaní, často im chýbajú skúsenosti, no na druhej strane presne vedia čo chcú a nehanbia sa to povedať svojmu budúcemu zamestnávateľovi…

Sú ich očakávania prehnané, alebo zodpovedajú dnešnej dobe? Uprednostňujú zamestnávatelia závan mladých ľudí, alebo radšej vsadia na skúsenosti? Budú časom staré overené roky praxe nahradené ambicióznosťou dnešnej generácie?
Je najväčším problémom mladých ľudí túžba a vidina rýchleho zárobku? Sú voči zamestnávateľom lojálni, alebo uprednostňujú experimentovanie na rozličných pozíciách?

Aký sú vo vzťahu k práci nám povie Roman Kučera, náš CEO.

 

PhDr. Roman Kučera, PhD

CEO MAXIN´S

 

Mgr. Martina Mečiarová, MBE

Moderátorka appDay.tv a Externá konzultantka MAXIN’S

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com