„Za každou úspešnou firmou,
stojí spokojný zamestnanec.“

Dlhoročné skúsenosti vytvorili z každého z nás experta vo svojom odvetví s cennými skúsenosťami. Každý z nás je iný, no dohromady sa stretol tím jedinečných ľudí, a tak vznikla MAXIN‘S Group, s.r.o.. Naše služby realizujeme s presvedčením, že aktívne prispievame k naplneniu prianí, ambícii a cieľov našich klientov.

Za základom úspechu a prosperity každej spoločnosti, stoja predovšetkým ľudia.

Preto zastávame názor, že ak zamestnancom nevytvoríte podnetné a motivujúce miesto na prácu, tak ani výsledok ich práce nepresiahne hranicu výnimočnosti. Chceme, aby naši zamestnanci cítili z našej strany plnú podporu a bol im ponúknutý priestor na sebarozvoj. Záleží nám, aby prekonávali samých seba, vystúpili zo svojej zóny komfortu a nebáli sa naplno prejaviť. Podporujeme ich, aby vystúpili zo svojho tieňa a vyjadrili tak nielen svoj názor, ale aj potreby a nápady. Každý nápad je kúskom skladačky, ktorý vytvára hmatateľný celok. Chceme, aby každý zamestnanec bol, podnetným členom a súčasťou nášho tímu, nie len rádovým zamestnancom. 

Každý názor a spätná väzba je pre nás cennou informáciou, ktorú sa snažíme vypočuť a patrične s ňou ďalej narábať.

Prečo práve my?

Prínos spolupráce

Bohaté skúsenosti so zahájením novej výroby
Analýzy výrobných liniek
Prispôsobený nábor pre konkrétnu výrobu
Riešenie problémov novej produkcie
Programy na rýchlu adaptáciu nováčikov
Flexibilita pri riešení problémov
Neplánované nadčasy
Víkendy / Nočné zmeny naviac
Nárazové konce kvartálov
Vianočná / Novoročná produkcia

Skúsenosti

Produkcia s rôznymi výrobnými typmi
Rast produkcie a inovácií
Aktívna spolupráca na produkčných cieľoch
Aktívne riadenie zamestnancov, rýchla odozva
Poisťovacie programy pre náradie / technológie / diely

Garancia spokojnosti

Priame riadenie na mieste
Koordinátor , Tlmočník 24/7
Ubytovanie
Lokálna a medzinárodná preprava
Stravovanie
Zdravotná starostlivosť 24/7
Pravidelné stretnutia
Zálohová mzda
Maximalizácia pracovných hodín
Spoločenský život - akcie

Mapa-posobeniaMG

Aktuálne pôsobenie
MAXIN´S Group

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com