MAXIN’S a nová spolupráca
s Martinou Mečiarovou
pri vzdelávaní zamestnancov klientov

Neustále sa snažíme o rozličné inovácie, zlepšenia ale aj nadväzovanie nových spoluprác. Písal sa Október 2019 a my sme absolvovali jedno zo školení, na ktoré sa nezabúda. Jednalo sa o workshop zlepšenia komunikačných zručností pod vedením Martiny Mečiarovej. A vtedy sme si povedali: „Prečo nie?“ A tak vznikla medzi nami a Martinou spolupráca.

Našou víziou je realizovať skupinové aj individuálne kurzy, semináre a workshopy pre manažérov, personalistov, teamleaderov atď. Naším zámerom je poskytnúť profesionálny, kvalitný a komplexný servis v oblasti vzdelávania a rozvoja potenciálu zamestnancov našich klientov.

Ponúkame široké portfólio tém, vytvárané k potrebám našich klientov.

Účastník našich kurzov tak získa nie len vedomosti, ale aj praktické zručnosti, ktoré mu dopomôžu k prehĺbeniu jeho doterajších poznatkov a k nadobudnutiu nových. Výsledným efektom sú trvalé skúsenosti, ktoré prinášajú reálne a praktické riešenia.

Čo je zážitkové školenie?

Zážitkové školenia využívajú práve zážitok ako prostriedok vzdelávania. Nezakladá si len na sprostredkovaní informácii, ale aktívne zapája účastníkov do rôznych činností a reálnych situácií. Na základe toho sa vytvára u jednotlivcov skúsenosť. Skúsenosť sa tak uchováva hlbšie a dlhodobejšie v pamäti, čím novo nadobudnuté poznatky sú ľahšie využiteľné v praxi.

 

Kto je Martina Mečiarová?

Je známa predovšetkým z televízie Markíza, kde pracovala 13 rokov v relácii Reflex či Teleráno. Odmoderovala stovky živo vysielaných relácií, prestížnych eventov a odborných podujatí. Pôsobila v spravodajskej televízii TA3 ako dramaturgička publicistických programov a ako hovorkyňa a PR manažérka TA3.

Moderátorskú činnosť pre televízie posunula k tvorbe vlastných projektov. Od roku 2017 obsahovo napĺňa internetovú televíziu appDay.tv, pri zrode ktorej aj stála. Moderuje publicistické rozhovory a naďalej aj spoločenské eventy, či konferencie.

Martina vyštudovala Slovenský jazyk, literatúru a estetiku na FF PU. Absolvovala celý rad odborných vzdelávacích programov, o.i. aj Personálny manažment na Univerzite Palackého v Olomouci.

Venuje sa tréningom, mentoringu a osobnostnému rastu klientov. Trénuje a lektoruje ľudí v biznise a v regionálnej politike v oblasti spoločenského a biznis protokolu a etikety, efektívnej komunikácie, vrátane odburávania trémy, vystupovanie pre publikom a mediálnych tréningov.

Pre viac info nás neváhaj kontaktovať.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com