HR MANAGEMENT

Odbremeníme Vás od viacerých povinností čím umožníme našim klientom sa plne sústrediť na kľúčové procesy. Podporujeme zážitkové vzdelávanie a sprostredkujeme workshopy pre Vašich zamestnancov zamerané na zvyšovanie ich kľúčových kompetencií.​

POSKYTOVANÉ SLUŽBY MAXIN´S GROUP

view3.png

OUTSOURCING

 • DODANIE KMEŇOVÝCH ZAMESTNANCOV, BRIGÁDNIKOV
 • SPROSTREDKOVANIE SLUŽIEB
 • PREVZATIE CELÉHO PROCESU RIADENIA SLUŽBOU
 • AUDITY
 • KONZULTAČNÉ SLUŽBY
view3.png

VZDELÁVANIE A ŠKOLENIA

 • MODEROVANIE FIREMNÝCH AKCIÍ
 • WORKSHOPY
  • komunikačné zručnosti, mediálny tréning, image spoločnosti
 • MGR. MARTINA MEČIAROVÁ, MBE

OUTSOURCING

Prevezmeme zodpovednosť za jednotlivé procesy a vnútropodnikové aktivity, ktoré priamo nesúvisia s hlavnou činnosťou vybranej spoločnosti. Umožníme tak klientovi plne sa sústrediť na kľúčové procesy jeho biznisu.

Prečo outsourcing

 • Odbúrame starosti s administratívou spojenou s Vašimi pracovníkmi
 • Ponúkame ekonomické poradenstvo a audit účtovných závierok
 • Znížime režijne náklady Vašej firmy
 • Odbremeníme Vás od sledovania neustálych legislatívnych zmien
 • Zjednodušíme Vám administratívne procesy
 • Ponúkneme Vám rozsah riešení na základe Vašich potrieb
 • Zoptimalizujeme výrobné procesy
 • Ponúkame osobný prístup ku každému klientovi

Možnosti outsourcingu:

 • Mzdové účtovníctvo a personálna agenda
 • Zabezpečenie náborového procesu
 • Testovanie kandidátov
 • Odborné posudzovanie kandidáta alebo zamestnanca
 • Dodanie kmeňových zamestnancov alebo brigádnikov
 • Služby súvisiace s výrobou
 • Vnútropodniková logistika a preprava
 • Inventúry a súpisy zásob
 • Manažment kvality a triedenie

VZDELÁVANIE A ŠKOLENIA

Zážitkové vzdelávanie je spôsob práce s ľuďmi, pri ktorom sa zážitky využívajú na učenie či rozvoj osobnosti účastníkov. Oproti klasickému je jedinečné v tom, že dochádza k prepojeniu odbornej časti s praktickými aktivitami, pri ktorých si účastníci workshopov nie len zapamätajú podávanú informáciu, ale aj pochopia jej význam pomocou praktických aktivít. Jedná so učenie, ktoré vychádza aj z dôsledkov vlastného konania, hľadania netradičných riešení a spoločného prekonávanie úloh a výziev.

Prínos workshopov:

 • o prepojenie teórie a praxe
 • o učenie na základe získavania praktických skúseností
 • o rozvoj kľúčový kompetencií
 • o objavenie silných a slabých stránok osobnosti
 • o merateľné výsledky v zlepšení tímovej práce
 • o zlepšenie komunikácie a medziľudských vzťahov v tíme
 • o zapájanie viacerých metód vzdelávania

Workshopy:

 1. Komunikačné zručnosti a vystupovanie pred publikom – Komunikuj efektívne
 2. Odburávanie stresu a základy neverbálnej komunikácie – Mediálny tréning
 3. Spoločenský a diplomatický protokol, Dress code – Etiketa v praxi – Image spoločnosti
  Lektor: Mgr. Martina Mečiarová, MBE

Kto je Martina?

Je známa predovšetkým z televízie Markíza, kde pracovala dlhých 12 rokov v relácii Reflex. Pôsobila taktiež v spravodajskej televízii TA3. Pracovala tam ako dramaturgička a neskôr ako PR manažérka. Aktuálne je súčasťou moderného audiovizuálneho prostredia internetovej televízie app.tv. Práve Martina stála pri jej samotnom zrode.

Okrem iného sa naďalej venuje moderovaniu rôznych spoločenských a firemných akcií a už vyššie spomínaným zážitkovým školeniam.

Pre viac info nás neváhaj kontaktovať.

Dohodnite si obchodné stretnutie

NAŠI KLIENTI

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com