„ZA KAŽDOU ÚSPĚŠNOU FIRMOU
STOJÍ SPOKOJENÝ ZAMĚSTNANEC"

Dlouholeté zkušenosti vytvořily z každého z nás experta ve svém odvětví s cennými zkušenostmi. Každý z nás je jiný, avšak dohromady se setkal tým jedinečných osobností, a tak vznikla MAXIN‘S Group, s. r. o. Svoje služby realizujeme s přesvědčením, že aktivně přispíváme k naplnění přání, ambic a cílů našich klientů.

Základem úspěchu a prosperity každé společnosti jsou především lidé.

Proto jsme toho názoru, že když zaměstnancům nevytvoříte podnětné a motivující místo pro práci, ani výsledek jejich práce nepřesáhne hranici výjimečnosti. Chceme, aby naši zaměstnanci cítili z naší strany plnou podporu a byl jim nabídnut prostor pro vlastní rozvoj. Záleží nám na tom, aby překonávali sami sebe, vystoupili ze své zóny komfortu a nebáli se naplno se projevit. Podporujeme je, aby vystoupili ze svého stínu a vyjádřili tak nejen svůj názor, nýbrž i potřeby a nápady. Každý nápad je kouskem skládačky, který vytváří hmatatelný celek. Chceme, aby každý zaměstnanec byl podnětným členem a součástí našeho týmu, nejen řadovým zaměstnancem.

Každý názor a zpětná vazba jsou pro nás cennou informací, kterou se snažíme vyslechnout a patřičně s ní dále zacházet.

Proč právě my?

Přínos spolupráce

Bohaté zkušenosti se zahájením nové výroby

Analýzy výrobních linek

Přizpůsobený nábor pro konkrétní výrobu

Řešení problémů nové produkce

Programy pro rychlou adaptaci nováčků

Flexibilita při řešení problémů

Neplánované přesčasy

Víkendy / Noční směny navíc

Nárazové konce kvartálů

Vánoční / Novoroční produkce

Zkušenosti

Produkce s různými výrobními typy

Růst produkce a inovací

Aktivní spolupráce na produkčních cílech

Aktivní řízení zaměstnanců, rychlá odezva

Pojišťovací programy pro nářadí / technologie / díly

Garance spokojenosti

Přímé řízení na místě

Koordinátor, tlumočník 24/7

Ubytování

Lokální a mezinárodní přeprava

Stravování

Zdravotní péče 24/7

Pravidelná střetnutí

Zálohová mzda

Maximalizace pracovních hodin

Společenský život – akce

Mapa-posobeniaMG

AKTUÁLNÍ PŮSOBENÍ MAXIN’S Group

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com