HR MANAGEMENT

Zbavíme Vás množství povinností, čímž umožníme našim klientům plně se soustředit na klíčové procesy. Podporujeme zážitkové vzdělávání a zprostředkujeme workshopy pro zaměstnance zaměřené na zvyšování jejich klíčových kompetencí.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY MAXIN´S GROUP

view3.png

OUTSOURCING

 • DODÁNÍ KMENOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ, BRIGÁDNÍKŮ
 • ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SLUŽEB
 • PŘEVZETÍ CELÉHO PROCESU ŘÍZENÍ SLUŽBOU
 • AUDITY
 • KONZULTAČNÍ SLUŽBY
view3.png

VZDELÁVANIE A ŠKOLENIA

 • MODEROVÁNÍ FIREMNÍCH AKCÍ
 • WORKSHOPY
  • komunikační zručnosti, mediální trénink, image společnosti
 • MGR. MARTINA MEČIAROVÁ, MBE

OUTSOURCING

Převezmeme odpovědnost za jednotlivé procesy a vnitropodnikové aktivity, které přímo nesouvisejí s hlavní činností vybrané společnosti. Umožníme tak klientovi plně se soustředit na klíčové procesy jeho byznysu.

Proč outsourcing

 • Odbouráme starosti s administrativou spojenou s Vašimi pracovníky
 • Nabízíme ekonomické poradenství a audit účetních závěrek
 • Snížíme režijní náklady Vaší firmy
 • Zbavíme Vás sledování neustálých legislativních změn
 • Zjednodušíme Vám administrativní procesy
 • Nabídneme Vám rozsah řešení na základě Vašich potřeb
 • Zoptimalizujeme výrobní procesy
 • Nabízíme osobní přístup ke každému klientovi

Možnosti outsourcingu:

 • Mzdové účetnictví a personální agenda
 • Zabezpečení náborového procesu
 • Testování kandidátů
 • Odborné posuzování kandidáta nebo zaměstnance
 • Dodání kmenových zaměstnanců nebo brigádníků
 • Služby související s výrobou
 • Vnitropodniková logistika a přeprava
 • Inventury a soupisy zásob
 • Management kvality a třídění

VZDELÁVANIE A ŠKOLENIA

Zážitkové vzdělávání je způsob práce s lidmi, při němž se zážitky využívají k učení či rozvoji osobnosti účastníků. Oproti klasickému je jedinečné v tom, že dochází k propojení odborné části s praktickými aktivitami, při nichž si účastníci workshopů nejen zapamatují podávanou informaci, ale také pochopí její význam pomocí praktických aktivit. Jde o učení, které vychází i z důsledků vlastního jednání, hledání netradičních řešení a společného překonávání úloh a výzev.

Přínos workshopů:

 • propojení teorie a praxe
 • učení na základě získávání praktických zkušeností
 • rozvoj klíčových kompetencí
 • objevení silných a slabých stránek osobnosti
 • měřitelné výsledky ve zlepšení týmové práce
 • zlepšení komunikace a mezilidských vztahů v týmu
 • zapojování různých metod vzdělávání

Workshopy:

 1. Komunikační zručnosti a vystupování před publikem – Komunikuj efektivně
 2. Odbourávání stresu a základy neverbální komunikace – Mediální trénink
 3. Společenský a diplomatický protokol, Dress code – Etiketa v praxi – Image společnosti
  Lektor: Mgr. Martina Mečiarová, MBE

Kdo je Martina?

Je známá především z televize Markíza, kde pracovala dlouhých 12 let v relaci Reflex. Působila rovněž ve zpravodajské televizi TA3. Pracovala tam jako dramaturgyně a později jako PR manažerka. Aktuálně je součástí moderního audiovizuálního prostředí internetové televize app.tv. Právě Martina stála u jejího samotného zrodu.

Mimo jiné se nadále věnuje moderování různých společenských a firemních akcí a už výše uvedeným zážitkovým školením.

Chceš-li více informací, neváhej nás kontaktovat.

DOHODNĚTE SI OBCHODNÍ SETKÁNÍ

NAŠI KLIENTI

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com