Čo prinesie rok 2020? Aký dopad bude mať meniaca sa ekonomika pre zamestnávateľov a samotných zamestnancov?

Za posledné 4 roky sa radikálne zvýšila minimálna mzda čo pocítili do značnej miery aj samotní zamestnávatelia. Aktuálne sa v roku 2020 vyšplhala na čiastku 580 eur. Čo to znamená pre ekonomiku Slovenska?

Bude Slovensko naďalej v novom roku dominantou vo svete auto – moto priemyslu? V minulosti sme patrili medzi najlacnejšie krajiny podobne ako Rumunsko alebo Srbsko… Cenou práce sa vyrovnáme aktuálne s Portugalskom. Znamená to, že prestávame byť už lacnou pracovnou silou v Európe?

Kde je najnižšia a najvyššia nezamestnanosť na Slovensku?

Inflácia pre rok 2020 sú 2,3 %. Zvyknú si na základe toho pýtať na začiatku roku zamestnanci zvýšenie platu, napriek tomu, že nemajú minimálnu mzdu, ktorá sa zvyšuje na základe zákona?
Uprednostňujú zamestnávatelia prílev nových zamestnancov alebo sa snažia vyhovieť požiadavkám stálych zamestnancov?

Sú žiadanejší zamestnanci s vyšším vzdelaním, alebo majú šancu aj tí s nižším vzdelaním?
Odpoveď na tieto otázky ale aj mnoho iných sa dozvieš v reportáži Martiny Mečiarovej a Romana Kučeru nášho generálneho riaditeľa.

 

PhDr. Roman Kučera, PhD

Generálny riaditeľ MAXIN´S

 

Mgr. Martina Mečiarová, MBE

Moderátorka appDay.tv a Externá konzultantka MAXIN’S

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com